Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличи от 50 на 100 хил. лева от 01.01.2023г.

С Решение за изпълнение (ЕС) № 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 17 ноември 2022 г., Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива...

Абитуриентите плащат здравните си осигуровки през летните месеци Завършилите успешно зрелостници декларират в НАП, че се осигуряват здравно сами

Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от...

2023 година: Данъци, осигуровки, минимална работна заплата, минимален осигурителен доход и обезщетения

Месечния размер на минималната заплата за страната е в размер на 780 лв. Месечния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (СОЛ), регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители е в размер на 710 лв. Максималния месечен размер на...

Давностен срок за образуване на административно­-наказателни производство за данъчни и митнически нарушения

При установяване на данъчни нарушения (например неподаване на данъчни декларации, неначисляване на данък в предвиденитесрокове, погрешно издадени данъчни документи), срещу данъчно задължените лица може да се образува административно-наказателно производство....

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Намалените данъчни ставки на ДДС от 9% за ресторанти и спортни съоръжения, както и нулевата ставка на ДДС за хляба и брашното ще продължат да действат до края на годината. От 1 януари е предвидено и въвеждане на национален допълнителен данък в съответствие с Директива...

МВР ще натовари работодателите да връчват пътните фишове

В безсилието си да се справи със събирането на глобите за нарушения по пътищата МВР опря до работодателите. От министерството са решили да натоварят шефовете на фирми със задачата по връчване на фишове и наказателни постановления. Нововъведението е предвидено в...