МВР ще натовари работодателите да връчват пътните фишове

В безсилието си да се справи със събирането на глобите за нарушения по пътищата МВР опря до работодателите. От министерството са решили да натоварят шефовете на фирми със задачата по връчване на фишове и наказателни постановления. Нововъведението е предвидено в преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет и е било категорично отхвърлено като несъстоятелно от министерството на електронното управление при съгласуването на законопроекта. Въпреки това текстът е минал. Финансовото министерство си е затворило очите и срещу други сериозни критики за предвидени промени в различни закони и инициативи за повишаване на приходите в хазната.
Предложението за включване на работодателите като звено по връчване на издадени фишове и наказателни постановления е заложено от самото вътрешно министерство в изготвения и публикуван през май за обществено обсъждане проект за промени в закона за движение по пътищата. С промените се разширяват възможностите за връчване на фишове и постановления. Занапред когато наказанията се връчват лично на нарушителя, това ще може да се прави не само от КАТ, но и от други служители на МВР. Работодателите влизат в играта при електронното връчване на фишове и постановления. В такъв случай от тях се иска да връчат съответните документи лично или през служител, натоварен с приемането на книжа в съответната фирма. Не се разбира как ще пристига самият фиш и наказателно постановление. Предвидено е като способ на електронно връчване занапред да се ползват лицензирани пощенски или куриерски услуги, които пращат фиша на адреса на нарушителя, но не е ясно дали те ще имат право да пращат документите и на адреса на работодателя.
Министерство на електронното управление остро е разкритикувало предложението и е настояло да отпадне, но безрезултатно. „Липсва нормативно установено задължение по адрес на работодателите да извършват действия по връчването на електронни фишове и наказателни постановления, издадени от органите на МВР. Работодателите, които се явяват и данъкоплатци, не могат да са връчители, с вмененото им по своето естество публично задължение, и да им се налага административна тежест за дейност, която е изцяло в компетентността на МВР“, са написали от министерство на електронното управление при съгласуването на проектобюджет 2023. Критиката не е приета. Отговорено е само, че по текста е извършена редакция и освен единствено от работодател, какъвто е бил първоначалния вариант, връчването ще може да се прави и от негов служител, отговарящ за документооборота. Министерство на електронното управление има и множество други забележки – за издаването на фишове, което занапред ще може да става и извън местата на местонарушението, критикува реда за издаване на дигитален образ на издадени наказателни постановления и т.н.

Връзка с нас

Е-mail: gmaccounting@abv.bg

Телефон: +359 (0) 883 310 124