ПРОМОЦИИ:

Цена от 140 лв. за регистрация на нова фирма ЕООД само за 3 дни.

Всички нови клиенти при едногодишно счетоводно обслужване получават – БЕЗПЛАТНА регистрация по ЗДДС.

*Офертите са валидни до 31.12.2021г.

*без включени държавни, нотариални и банкови такси.