Публикуване на ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ –ГФО 2017г. в Търговския регистър

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ –ГФО 2017г. съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.З от Закона за счетоводството, срок за публикуване на ГФО – 30.06.2018г. на цена 50лв. със включена държавна такса.

Промоцията важи до 20.06.2018г.

За контакти: +359 883 310 124 или gmaccounting@abv.bg