По-ниски прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. определи НСИ

 По-ниски прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. определи НСИ По-ниски прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. са определени в публикуваната вчера Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. на председателя на НСИ.

През 2017 г. прагът за деклариране за поток „Изпращания“ ще е 240 000 лева (с 20 000 лв. по-нисък от този за 2016 г.). За поток „Пристигания“ новият праг ще е 410 000 лева, което е с 50 000 лв. по-малко от настоящия.

Намалени са и праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2017 г.11 700 000 лева за поток „Изпращания“ и 5 600 000 лева за поток „Пристигания“ (при 12 300 000 лева за поток „Изпращания“ и 6 000 000 лева за поток „Пристигания“ през 2016 г.).

Без промяна се запазва прагът за опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност390 лева.

Според разпоредбите на НСИ в интрастат декларациите през 2017 г. ще трябва да бъдат вписвани данни за:

 1. Код на стоката
 2. Държава-членка партньор: изпращания – държава-членка на получаване; пристигания – държава-членка на изпращане
 3. Държава на произход (при пристигания)
 4. Вид на сделката
 5. Условия на доставка
 6. Вид транспорт
 7. Националност на транспортното средство
 8. Регион на: произход (при изпращания); потребление (при пристигания)
 9. Нето тегло – килограми
 10. Количество по допълнителна мярка
 11. Стойност
 12. Статистическа стойност

Източник: news.inbalance.bg