Ползването на данъчните облекчения за деца чрез работодател трябва да бъде заявено до края на декември

danachni-oblekcheniya-za-detsa-crez-rabotodatel

От приходната агенция напомнят, че желаещите да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да го направят освен с подаването на годишната си данъчна декларация и чрез работодателя си по основно трудово възнаграждение.

От агенцията уточняват, че заедно с декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006), работникът или служителят трябва да предостави на работодателя си и останалите необходими документи (декларация от другия родител, че за 2016 г. същият няма да ползва намалението, а в случаите на ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания – и копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК), в срок от 30 ноември до 31 декември 2016 г.

Образци на декларациите по чл.22в, ал.8 и чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ могат да бъдат намерени в интернет страницата на НАП, както и тук:

НАП публикува декларациите за данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

Във връзка с миналогодишната кампания приходната агенция публикува и списък с най-често задаваните въпроси и отговорите на експерти относно ползването на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Разясненията могат да бъдат разгледани тук:

НАП публикува разяснения по най-често задаваните въпроси за данъчните облекчения за деца