Минималната работна заплата вече е 460 лв.

Промяната влезе в сила от 1 януари 2017

Минималната работна заплата в страната вече е 460 лв. Увеличението от 420 лв. на 460 лв. влезе в сила от 1 януари 2017. Според средносрочната бюджетна рамка размерът ѝ ще остане непроменен през 2018 и 2019.

Целта на промяната е да мотивира търсещите работа и да се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата. Увеличението се очаква да намали и рискът от бедност сред работещите.

От 1 януари минималната работна часова ставка вече е 2,77 лв., а размерът на линията на бедност за страната – 314 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с 2016.