Задължително Публикуване на Годишен Финансов Отчет със срок до 30.06.2017

Ние публикуваме Годишния Финансов Отчет вместо Вас.

Подаване на Декларации в НАП,НСИ и публикуване на ГФО в Търговски Регистър от професионални и квалифицирани счетоводители на достъпни и ниски цени. Отстъпка до 30 % от цената с включени държавни такси. Глобите за неподалите в срок з от 500 лв.,санкциите се извършват от НАП или АДФИ.

ВАЛИДНОСТ до 25.06.2017г.

Обадете се на тел.  +359 (0) 883 310 124