Давността на всички глоби е 2 години

Върховният административен съд (ВАС) се произнесе:

 „ Давността на всички глоби е 2 години “Image result for срок

Глобата, наложена като административното наказание, не се събира, ако са изтекли две години от налагането й. Това става ясно от тълкувателно решение № 2 от 2017 г. по доклад на съдия Аглика Адамова от ВАС.

 

 

Решението е взето от Общо събрание на съдиите от I и II колегии на ВАС в съдебно заседание. С него се слага край на противоречивата съдебна практика, според която едни съдебни състави приемат, че давността за изпълнение на глобата е 2-годишна (чл.82, ал.1, б.“а“ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), а други прилагат 5 -годишна давност (по чл. 171 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Глобата, като вид административно наказание, предполага срочност на изпълнението, за да се реализира своевременно административно-наказателната отговорност и да има превантивен ефект. Именно това предполага и по-кратките давностни срокове за изпълнението на административното наказание. Да се приеме, че в полза на фиска трябва да се прилагат удължени срокове за изпълнение на публичните задължения, би било предпоставка за възникване на административен произвол. Това са част от множеството аргументи на съдиите, изтъкнати в тълкувателното решение.

Пълния текст на тълкуваното решение от ВАС по поставените въпроси относно срокът на голбите, може да намерите като кликенте тук: пълен текст на тълкуваното решение от ВАС

Статията е по интервю на Георги Колев, според който общото събание на ВАС прекрати противоречиви практики.

Благодарение на Клуб Z |Политика, Закон и ред

последна редакция 18.04.2017г., 19:52 ч.