ВАЖНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2020Г.

Минималната заплата става 610 лева през 2020-та

Минимална работна заплата и осигурителен доход

 • Минималната работна заплата ще се увеличи от 560 лв. на 610 лв. от 1 януари 2020г., като ще продължи да се покачва и от началото на 2021г. тя ще нарастне на 650 лв.
 • Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 560 лв. на 610 лева, увеличава се и минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – от 400 лева на 610 лева.Така сумата се изравнява с размера на минималната работна заплата за земеделците.

Например:

Ако сега сте плащали като СОЛ на ниския процент 155.68 лв., то от 2020г. ще плащате 169.58 лв. Промяната за СОЛ на високия процент, който включва ОЗМ е от 175.28 лв. на 190.93 лв.

Ръстът на минималните осигурителни доходи за самоосигуряващите се е с близо 9 на сто.

 • Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени на 3000 лева. Това означава, че над 110 хил. души, които по последни данни, обявени от Министерството на финансите, получават над 36 хил. лв. годишно, ще се осигуряват върху по-малки суми, отколкото са реалните им доходи.

                                                                               Пенсии                                                                                                  

 • От 1 юли 2020 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 година, включително, се увеличават с 6,7 на сто, от същата дата минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 219, 43 лв. на 234,13 лв. (увеличение с 6,7 на сто).
 •  От 1 юли 2020 година социалната пенсия за старост се увеличава от 132,74 лв. на 141,63 лв. – с 6,7 на сто.
 • Максималната пенсия се запазва на 1200 лв.
 • Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2020 година се предвижда да достигне 412. 28 лева, като номиналното нарастване е 8 на сто при очакван среден размер за 2019 година – 381.74 лева.
 • Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 година ниво от 1,2 на сто.
 • Средният брой на пенсионерите за 2020 година се очаква да намалее до около 2.137 млн. души заради по-строгите условия за пенсиониране от 1 януари догодина:

– За жените навършени 61 г. 6 м. и 35 г.10 м. осигурителен стаж (с два месеца повече).

– За мъжете изискуемата възраст нараства с 1 м. до 63 г. и 3 м, а изискването за стаж – с 2 м, до 32 г. и 10 м.

Обещетения за майчинство и безработица

 • Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст – 380 лева. 
 • Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се запазват, съответно – 9 лева и 74, 29 лв.

Други

 • Режимът за изплащане на болничните листове остава непроменен и работодателите ще продължат да плащат първите три дни от обезщетението за заболяването. Това положение от години предизвиква недоволството на бизнеса заради подозренията, че се ползват документи с невярно съдържание, за да се сливат поредни дни празници, но конкретна промяна засега не се предприема.
 • Запазва се еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лева.
 • Определя се максимален размер на гарантираните вземания – 1525 лева.
 • Гарантираният минимален доход ще остане 75 лв.
 • Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ от 2019 година, запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените.
 • За 2020 година не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Image result for майчинство

 

 G&M АКАУНТ 

Счетоводни услуги