Позвънете ни сега
+359 883 31 01 24
Посетете офиса ни
ул. Св. Св. Кирил и Методий 34
Пишете ни
gmaccounting@abv.bg
Нашето работно време
8:30 - 17:30 (делнични дни)

Новини

За месец НАП образува 8000 изпълнителни дела за неплатени данъци

8000 длъжници с неплатен ДДС и други данъци от края на 2016 г. вече са в процедура по събиране с изпълнително дело, съобщиха от НАП. При всички тях има неплащане за повече от 2 месеца. Агенцията e стартирала кампания по изпращане на съобщения за доброволно плащане в 7-дневен срок. Такива

Назначаване на управител в ЕООД на трудов договор

Налице е следният казус: Управител и е собстевеник на капитала на ЕООД. Желае да назначи нов управител. Назначаването е на база сключен трудов договор. Може ли да се направи единствено с решение на управителя? Трябва ли промяната да се вписва в търговския регистър при положение, че става дума за трудов

НАП обощава в становище промените в Наредба № Н-8

Приходната агенция публикува становище, в което са обобщени и онагледени с примери промените в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Измененията и

Промени в Декларация образец № 1 и Декларация образец № 6 през 2017г.-обновена

В Държавен вестник Брой: 5, от дата 17.1.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и мотиви

Становище относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите

НАП публикува следното становище по промените в осигурителното законодателство: Във връзка с промените в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (фонд „ГВРС“), изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите:

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В отделен материал сме направили обобщение на промените, касаещи личното ползване на фирмени активи и корекциите на данъчен

Минималната работна заплата вече е 460 лв.

Промяната влезе в сила от 1 януари 2017 Минималната работна заплата в страната вече е 460 лв. Увеличението от 420 лв. на 460 лв. влезе в сила от 1 януари 2017. Според средносрочната бюджетна рамка размерът ѝ ще остане непроменен през 2018 и 2019. Целта на промяната е да мотивира

Министерство на финансите публикува проект за промени в Наредба № Н-8

Проект за промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е публикуван в интернет страницата на финансовото министерство. Целта е привеждане на наредбата в съответствие

Средният осигурителен доход за октомври е 781 лева

Той се увеличава с близо 50 лева спрямо година по-рано, показват данните на НОИ Средният осигурителен доход за страната за месец октомври 2016 е 780,75 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01 ноември 2015 – 31 октомври 2016 е 763,23 лв. Това съобщиха от Националният осигурителен институт