Позвънете ни сега
+359 883 31 01 24
Посетете офиса ни
ул. Св. Св. Кирил и Методий 34
Пишете ни
gmaccounting@abv.bg
Нашето работно време
8:30 - 17:30 (делнични дни)

Новини

Промени в Декларация образец № 1 и Декларация образец № 6 през 2017г.-обновена

В Държавен вестник Брой: 5, от дата 17.1.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и мотиви

Становище относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите

НАП публикува следното становище по промените в осигурителното законодателство: Във връзка с промените в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (фонд „ГВРС“), изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите:

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В отделен материал сме направили обобщение на промените, касаещи личното ползване на фирмени активи и корекциите на данъчен

Минималната работна заплата вече е 460 лв.

Промяната влезе в сила от 1 януари 2017 Минималната работна заплата в страната вече е 460 лв. Увеличението от 420 лв. на 460 лв. влезе в сила от 1 януари 2017. Според средносрочната бюджетна рамка размерът ѝ ще остане непроменен през 2018 и 2019. Целта на промяната е да мотивира

Министерство на финансите публикува проект за промени в Наредба № Н-8

Проект за промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е публикуван в интернет страницата на финансовото министерство. Целта е привеждане на наредбата в съответствие

Средният осигурителен доход за октомври е 781 лева

Той се увеличава с близо 50 лева спрямо година по-рано, показват данните на НОИ Средният осигурителен доход за страната за месец октомври 2016 е 780,75 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01 ноември 2015 – 31 октомври 2016 е 763,23 лв. Това съобщиха от Националният осигурителен институт

Ползването на данъчните облекчения за деца чрез работодател трябва да бъде заявено до края на декември

От приходната агенция напомнят, че желаещите да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да го направят освен с подаването на годишната си данъчна декларация и чрез работодателя си по основно трудово възнаграждение. От агенцията уточняват, че заедно с декларацията по чл. 22в, ал. 8