ПРОМОЦИИ:

Цена от 150 лв. за регистрация на нова фирма ЕООД/ООД само за 3 дни.

*без включени държавни, нотариални и банкови такси.

Всички нови клиенти при едногодишно счетоводно обслужване получават – БЕЗПЛАТНА регистрация по ЗДДС.

*Офертите са валидни до 31.12.2020г.